1. TALLER D’INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS

Aquest taller és una iniciació al Mindfuness o atenció plena. Te una estructura eminentment pràctica ja que Mindfulness es tracta precisament de practicar i experimentar per un mateix què succeeix quan posem atenció plena i consciència. Durant el taller alternarem les pràctiques amb breus explicacions teòriques i amb algunes petites dinàmiques.

 1. Què és Mindfulness, quins són els seus origens i quins són els seus beneficis.
 2. Què és l’estrès i com el Mindfulness ens pot ajudar a ocupar-nos millor de l’estrès.
 3. Com podem introduir-ho a la vida quotidiana.

Durada: 2,5 hores

2. PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE L’ESTRÈS EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Aquest és un programa basat en l’entrenament de l’atenció plena o Mindfulness. La seva pràctica aporta salut, física i psicològica, reforça els recursos propis per conviure amb les situacions difícils i ajuda a la cura d’un mateix/a i de les relacions.

Al programa hi trobareu sessions pràctiques amb explicacions teòriques, dinàmiques grupals, pràctiques d’atenció plena i moviment conscient.

Continguts:

 1. Què és el Mindfulness o atenció plena?
 2. Com percebem la realitat?
 3. El poder de les emocions.
 4. La reacció a l’estrès.
 5. Respondre a l’estrès i cultivar la resiliència.
 6. Comunicar amb Mindfulness
 7. Tenir cura de nosaltres i gestionar més conscientment el temps.
 8. Integrant Mindfulness en la vida quotidina.

Calendari i durada: 8 sessions de 1,5 hores.

3. APROFUNDIMENT EN LA PRÀCTICA DE MINDFULNESS

Es tracta d’una proposta per treballar diferents dimensions de la pràctica de l’atenció plena, tant a nivell individual com relacional. És només des de l’experiència personal i des de la pròpia pràctica que Mindfulness pot anar abastant els diferents aspectes de la vida, incloent la tasca professional.

El programa consta de les següents sessions:

 1. La pràctica de l’atenció plena
 2. Connectant amb la intel·ligència emocional
 3. Cultivar la resiliència
 4. La pràctica de la compassió
 5. La cura d’un mateix
 6. Comunicació conscient
 7. Sessió de pràctica intensiva
 8. L’art del perdó
 9. Treballar el canvi. La impermanència
 10. Tancant el cercle

Calendari i durada: 10 sessions, de 1,5 hores. La periodicitat i el número de  sessions pot adaptar-se a les necessitats de l’equip educatiu.