Pausa #1: Consciència de les pròpies mans

PAUSA #1

Les mans estan normalment ocupades, actives, bolcades en fer alguna cosa. A les mans s’expressen les nostres emocions: mans amoroses, mans ansioses, mans rabioses, mans tremoloses… Les movem sense parar, premem els punys, estirem els dits, repiquem a la taula, fem gestos automàtics…

Us proposem un senzill exercici de consciència de les mans que proposa Jan Chozen Bays (2011). Quan permetem que les mans descansin, podem deixar anar tensió i potser sentir com altres parts del cos també poden relaxar-se. Si relaxem el cos, facilitem que la ment també pugui relaxar-se.

Algunes vegades al dia pots dedicar uns minuts a relaxar completament les mans. Senzillament pots deixar-les descansar sobre les cuixes, en una posició que et sigui còmoda i que no et generi tensió.  A continuació, pots portar la teva atenció cap als dits, als palmells, al dors de les mans… explorant quines són les sensacions que perceps. Sensacions que poden més intenses o molt i molt subtils, sensacions de fred, de calor, tacte, relaxació… Quan acabis la pràctica, pots començar a moure de manera suau les teves mans i continuar amb el que estaves fent.

Com veus no necessitem gaire temps ni preparació. Així doncs, per què no experimentar una mica?

Elaborat a partir de Chozen, J. (2011): How to train a wild elephant.

Photo by Diego PH on Unsplash