AVIS LEGAL. Llei dels Serveis de la societat de la informació (LSSI)

Núria Catalán Gimeno, responsable del lloc WEB www.plenament.cat, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 32/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE nº166, i a la vegada informar els usuaris del lloc WEB respecte quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment de les disposicions següents, així com de qualsevol altre condició legal que també fos d’aplicació.

Núria Catalán Gimeno es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en aquest lloc WEB.

1 IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

El titular de la Web amb URL www.plenament.cat és NÚRIA CATALÁN GIMENO (NIF. 37291115L), Col·legiada núm. 22.090 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb domicili professional a: CARRER DELS ARBRES, 27-29 ENTL. 4a 08912 BADALONA (BARCELONA), Espanya, i correu electrònic de contacte info@plenament.com

2 ÚS DE LA PÀGINA WEB

La navegació per accés i ús dels lloc web www.plenament.cat atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten totes les condicions d’ús que s’estableixin aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal. L’usuari accepta que realitza aquest ús sota la seva exclussiva responsabilitat, garantint a Núria Catalán Gimeno la total indemnitat davant de qualsevol reclamació.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o serveis que es posen a disposició en aquesta web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre púbilic, i a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions generals. Els usuaris respondran de danys i perjudicis que la propietat de la web pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions legals derivades de l’ús de la web i de la seva política de privacitat.

Pel que fa a les publicacions en el bloc allotjat a la web fetes per usuaris, en el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l. I s’eximeix a Núria Catalán Gimeno de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes de la web.

L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

Núria Catalán es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació. Igualment no és fa responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

No es garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de bloc de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de la responsable, a través del correu electrònic  info@plenament.cat indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què la responsablepugui moderar o eliminar els mateixos.

L’usuari mantindrà indemne a la responsable davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

L’usuari d’internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web www.plenament.cat fins a la seva pròpia haura d’estar prèviament autoritzat amb aquest efecte i per escrit per Núria Catalán Gimeno.

2. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina WEB, entenent per aquests a títol merament enunciatiu: els texts, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, programari, els enllaços, els continguts audovisuals o sonars, així com el disseny gràfic i els codis fonts (d’ara en endavant “continguts”), són propietat intelectual de Núria Catalán Gimeno o, si s’escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són propietats de Núria Catalán Gimeno o, si s’escau, de tercers. L’usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web de titularitat de Núria Catalán Gimeno o de tercers. En cap cas Núria Catalán Gimeno serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intelectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari de la web.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intelectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitja o procediment, llevat dels casos en que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Núria Catalán Gimeno posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, adeqüació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada. Si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta,  no es pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. Es declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. Núria Catalán Gimeno no es reponsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subminstrada a la web ni pels danys i perjudicis per l’usuari o per a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda a la web.

Núria Catalán Gimeno es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

Núria Catalán Gimeno no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per a través d’aquest, de virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

L’accès al portal no implica l’obligació per part de Núria Catalán Gimeno de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari en tot cas la disponibilitat d’eines informàtiques adequades per a la detecció i neteja d’elements informàtics danyosos.  Núria Catalán no es reponsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS, ADRECES IP i ÚS DE COOKIES

Política d’enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Núria Catalán Gimeno no pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. Núria Catalán Gimeno no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web plenament.cat com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

Núria Catalán Gimeno no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitja que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web. D’acord amb els articles 11 i 16 de la LSSICE, Núria Catalán Gimeno, es posa a disposició dels usuaris i autoritats, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig d’aquells continguts que puguin contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral o l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut, enllaç, que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera inmediata a l’administrador del lloc WEB.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activatat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir mesures estadístiques que permeti connèixer el nombre de visites realitzades, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques per a dur a terme funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzar per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, transit, nombre d’entrades, etc. Aquestes cookies s’instal.len amb el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció cookies i per impedir-ne la instal.lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5. PUBLICITAT

A la pàgina web podran s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleixi amb les lleis que puguin ser d’aplicació en cada cas. Núria Catalán Gimeno no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui haver en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola, sent competents per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals propers a Mataró.