Terapeuta Familiar, Psicoterapeuta i Coach Relacional.  Formadora i Supervisora d’equips psicosocials, educatius i sanitaris. Facilitadora i practicant de Mindfulness. La meva pràctica com a psicoterapeuta, coach i terapeuta familiar combinada amb la docència, em facilita poder estar en constant revisió amb la teoria i la pràctica, donar classes per a mi és una oportunitat per compartir experiències, coneixements i un aprenentatge constant, tot plegat és gaudir de la meva tasca en el dia a dia. Durant més de 10 anys, la meva pràctica docent ha estat també en l’àmbit universitari en diverses universitats com a docent associada i com a docent en el màster de coaching sistèmic de la UAB.

M’agrada  treballar a partir del model sistèmic entrellaçat amb altres paradigmes, entenent  l’individu en interrelació amb els diferents sistemes dels que forma part. Aquesta mirada em permet poder identificar patrons i les maneres de fer que en algun moment varen ser útils i que en el moment present poden bloquejar l’evolució de la persona. El treball és des d’una mirada apreciativa i validadora dels aprenentatges fets i poder incorporar noves mirades, percepcions i accions útils en el moment actual.

Treballem un procés de transformació generativa, a partir dels propis valors, emocions i conductes, que van alimentant la coherència entre el fer, sentir i pensar de l’individu i dels sistemes i contextos dels que forma part.

El procés terapèutic o de coaching és diferent per a cada individu. Cada persona és protagonista del seu propi procés que va construint a partir de la seva vivència i experiència.

https://www.linkedin.com/in/rosagarrigablasco/