El coaching s’orienta a persones que volen fer un canvi en la seva vida (professional, personal, relacional…) i necessiten un acompanyament  per poder sortir del seu fer habitual i entrar en una nova etapa que els sigui més útil. En el procés de coaching s’acompanya al client a travessar les inquietuds que van apareixent i es facilita la presa de contacte amb els propis recursos interns i externs. Tot plegat, permet a la persona  aventurar-se a descobrir nous aspectes en el seu dia a dia que li generin el pas necessari cap el canvi.

En el procés de coaching treballem a partir de la demanda  que proposa el client. Sabem que hi ha realitats que no es poden canviar, però sí que podem situar-nos de diferent manera i deixar que emergeixin noves fórmules per afrontar-les. Treballem a partir del moment present, entenent el malestar actual com una adaptació útil que la persona va fer en un moment donat i que actualment no li serveix i li provoca patiment.

Des d’aquesta mirada es treballa el context intern de la persona i/o família, les emocions, les sensacions i els pensaments, sent tres fenòmens interrelacionats i que sovint generen bucles sense sortida. Des del procés de coaching, la persona va trobant les eines que li permeten sortir d’aquests bucles. A partir del treball personal es va treballant la relació amb els diferents sistemes dels que formem part, per a generar una xarxa de relacions útils per poder trobar un benestar personal i relacional. Per aquest motiu el coaching sistèmic, ofereix acompanyament en processos personals, relacionals i laborals.