La pràctica del Mindfulness, o atenció plena, és una pràctica mil·lenària connectada amb les tradicions meditatives orientals. Es basa en el cultiu del contacte directe amb l’experiència en el moment present. Això passa per observar la respiració, les sensacions corporals, les emocions, els pensaments, sense aferrar-se i sense crítica. Seure’s i atendre senzillament la respiració és una forma de generar un espai intern de llibertat aquí i ara, sortint de la rumiació sobre el passat o de la projecció continua al futur. És una forma de contacte profund amb el que som, més enllà del que fem o dels automatismes que sovint guien nostra vida.

La pràctica del Mindfulness és una invitació a ocupar-nos de nosaltres mateixos, d’una manera amable, sense crítica. La capacitat d’estar atents plenament moment a moment ja és present en tots nosaltres, només necessitem aturar-nos i entrenar aquesta qualitat. La pràctica del Mindfulness ens porta al desenvolupament de presència i consciència, ens situa en l’aquí i l’ara, de manera que ens permet viure la vida amb una major plenitud, tal i com és en cada moment.