La Teràpia Familiar Sistèmica, té un punt diferencial amb altres tipus de teràpies, ja que, des d’aquest model no es tracte de “reparar” les disfuncions o patologies de l’individu, si no d’entendre com determinats problemes, poden manifestar-se com a símptomes en una persona o com dificultats en les relacions i les interaccions, i el com es generen o mantenen en determinats contextos relacionals com pot ser la família o altres sistemes. Dins del procés terapèutic la mirada està posada més enllà de la persona i de l’individu i la mirada es centra en el sistema relacional familiar i en d’altres sistemes i xarxes socials. I des d’aquesta mirada relacional comprendre la funció del símptoma, dificultat o malestar que està passant i pel que és ve a la consulta terapèutica.

El què fa que la teràpia familiar sigui útil per adults, nens/es i adolescents en diferents situacions i problemes i dificultats, és el sortir de la “possible patologia” i centrar-nos en el desenvolupament de les potencialitats de la persona i la família o sistema, més que en l’abordatge de les disfuncions, aquesta és una manera terapèutica de promoure el canvi i la transformació a través d’una relació terapèutica igualitària.

La Teràpia familiar és un mètode on la pròpia família és part del tractament i de la intervenció. Les sessions contemplen incloure a un, dos o mes membres de la família, si es veu necessari per la millora i el benestar familiar. No obstant, l’objectiu de canvi o és incloure sempre a tota la família, ja que el canvi es centra en els patrons d’interacció a nivell familiar. Busquem en tot moment, enfortir els recursos familiars i aconseguir que els diferents membres de la família actuïn en col·laboració per resoldre els seus problemes individuals, relacions i familiars.

Des d’aquesta mirada proposem, què en els moments de crisi familiar o de parella, es pugui dur a terme la Teràpia Familiar, amb la finalitat de poder alleugerir el patiment, fomentar la comunicació i facilitar els canvis en la relació necessaris per afrontar la crisi i/o el malestar que s’està vivint.

Hi ha diferents moments en els que les famílies poden necessitar ajuda:

  • Relacions familiars conflictives entre membres de la família adults, nens/es i/o adolescents
  • Problemes de comunicació entre membres de la família
  • Conflictes en empreses familiars
  • Canvis en situacions vitals: Treball, embaràs, etc.
  • Dols
  • Separacions
  • Problemes escolars
  • Diferents etapes del cicle familiar: el primer fills, germans, relacions entre germans, entre pares,….

Cal ressaltar que dins d’aquest model de teràpia és pot treballar amb una persona o amb diferents membres del sistema. En cap cas es forçarà a les parts del sistema familiar o contextual a ser a la teràpia, si que en tot moment es tindran en compte per la resolució el malestar o dificultat consultada.

En el següent vídeo de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) t’expliquem com pot ajudar-te la Teràpia Familiar.

¿Cómo puede ayudarte la Terapia Familiar Sistémica?